ทำไมต้องทำประกันชีวิต

ในการวางแผนทางการเงินนั้น การโอนความเสี่ยงหรือประกันนั้น ประกันชีวิตเป็นส่วนสำคัญมากที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ ซึ่งปกป้องความเสี่ยงต่างๆ เวลาที่เกิดเจ็บป่วยไม่สบาย เกิดอุบัติเหตุ  Continue reading “ทำไมต้องทำประกันชีวิต” »