ออมอย่างไรให้เกษียณสุข

สิ่งที่ทำให้การออมสำเร็จมี 3 อย่างคือ
เงินต้น ระยะเวลา และผลตอบแทน

การเริ่มต้นวางแผนเกษียณด้วยการรู้จักออมย่อมดีกว่า
เพราะมีเวลามากกว่าคนที่คิดช้ากว่า
และที่สำคัญเลือกเอาไปไว้ที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าในความเสี่ยงที่เรารับได้


ที่มา : set.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *