แผนการจัดการหนี้สิน

หนี้สินถือเป็นศัตรูสำคัญ

ของการวางแผนทางการ แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือดอกเบี้ยจากหนี้สินที่มีอัตราสูงมาก และหากเป็นหนี้สินนอกระบบแล้วยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึง

เพราะหากไม่กี่เดือนกี่ปี ก็จะทบต้นได้อย่างรวดเร็วตามกฎ 72 ซึ่งจะทำให้ลูกค้าไม่สามารถมีกระแสเงินสดเหลือที่จะเอาไปใช้ทำอะไรอย่างอื่นได้

ดังนั้นแผนการจัดการหนี้สินจึงมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ ไปสู่ความมั่งคั่งได้  แผนการจัดการหนี้สินนั้นต้องใช้ระเบียบวินัย และการเปลี่ยนนิสัยเดิมๆ ของลูกค้า เพื่อให้บรรลุ

การจัดการกับดอกเบี้ยก็มีส่วนสำคัญที่ต้องวางแผนให้ดี ไม่เช่นนั้นแผนจัดการหนี้สินก็จะบรรลุผลได้ช้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *